Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cais am Hanes Cynllunio

Mae'r Awdurdod yn darparu gwasanaeth chwiliadau personnol. Bydd y gwasanaeth yn datgelu unrhyw o’r canlynol:

  1. Caniatadau Cynllunio
  2. Caniatadau Adeilad Rhestredig
  3. Caniatadau Ardal Gadwraeth
  4. Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon (Defnydd Presennol/Arfaethedig)

Nodwch, bydd y wybodaeth a ddarperir wedi cael eu casglu o gofnodion a gedwir gan yr Awdurdod hwn ers 1 Awst 1977 ac yn berthnasol i'r uchod yn unig. Mae'n rhaid i'r ymchwilydd fodloni ei hunan ynghylch cywirdeb unrhyw gofnodion a ddatgelir.

Dylwch gynnwys Cynllun Lleoliad y Safle yn seiliedig ar Gynllun Arolwg Ordnans/Cofrestr Tir Dylai hwn ddangos safle, pob eiddo cyfagos a pherthynas y safle â'r briffordd gyhoeddus (byddai map 1:2500 yn ddefnyddiol). Dylid amlinellu’r safle mewn coch. Er enghraifft:

Map Cais am Hanes Cynllunio

Y ffî am y gwasanaeth hwn yw £20. Dylai pob siec fod yn daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rydym yn derbyn taliadau electroneg hefyd.