Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Gwasanaeth Cynllunio

Strwythur y Gwasanaethau Cynllunio

Cyfarwyddwr Cynllunio a Threftadaeth Diwylliannol yw Pennaeth y Gwasanaeth Cynllunio. Yn ychwanegol at y cyfrifoldeb trawsdoriadol corfforaethol tros ddatblygu mentrau ar gyfer Cynhwysiad Cymdeithasol ac Adfywiad Economaidd, y Cyfarwyddwr Cynllunio a Threftadaeth Diwylliannol (Prif Swyddog Cynllunio) sy’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y tair Adran sy’n rhan o’r gwasanaeth. Sef:

Polisi a Chynlluniau Strategol, sy’n gyfrifol am:

 • Greu a Chyflawni Polisïau Statudol ac Anstatudol
 • Datblygiadau Cymunedol
 • Cynaladwyedd

Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth, sy’n gyfrifol am:

 • Geisiadau Cynllunio
 • Ymholiadau Datblygu
 • Datblygiadau heb Awdurdod
 • Apeliadau Cynllunio

Treftadaeth Diwylliannol, sy’n gyfrifol am:

 • Ardaloedd Cadwraeth
 • Adeiladau Rhestredig
 • Ceisiadau Adeiladau Rhestredig
 • Grantiau sydd ar gael
 • Adeiladau mewn Perygl

Themâu Trawsdoriadol:

 • Cynhwysiad Cymdeithasol ac Adfywiad Economaidd