Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Asesiad Marchnad Dai Lleol

Asesiad Marchnad Dai Lleol Gogledd Orllewin Cymru yw'r cam cyntaf wrth ddatblygu enghraifft o asesiad marchnad dai parhaol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru. Mae'n ymdrin ag Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Bu ymgynghoriad ar yr adroddiad llinell sylfaenol ar gyfer yr Asesiad Marchnad Dai lleol yng Ngwanwyn 2008. Mae hwn yn edrych ar y farchnad dai lleol ac yn sefydlu'r broses ar gyfer asesu anghenion tai.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru a’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r datblygiadau presennol, darllen yr adroddiadau diweddaraf.