Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Sail Tystiolaeth - Adolygiad CDLl

Mae’r papurau cefndir canlynol wedi cael eu diweddaru a’u adolygu ar gyfer Adolygiad Cynllun Datblygu Lleol Eryri. Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni cyswllt isod er mwyn agor y ddogfen berthnasol

Cyflwr y Parc (tudalen we)

Bydd y dogfennau canlynol ar gael yn Hydref 2016:

  • Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd 2016
  • Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Conwy 2016

Cysylltwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am y dogfennau canlynol:

  • Asesiad Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd Ynys Môn, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri (Gillespies, Mawrth 2014)
  • Cynllun Rheoli Goleuo Awyr Dywyll
  • Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer Awdurdodau Cynllunio Gogledd Cymru Gogledd Cymru (Arup, 2014)