Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Adroddiad Ymgynghori

Mae ystod eang o randdeiliaid wedi helpu i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig (2016-2031), ac mae eu cyfraniad parhaus yn hollbwysig yn y broses o weithredu’r Cynllun. Mae rhagor o wybodaeth yn yr Adroddiad Ymgynghorol a’r Atodiad.