Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Adroddiad Monitro Blynyddol

Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri nol ym mis Gorfennaf 2011, a mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ym mis Chwefror 2019, mae'r gwaith yn parhau ar fonitro'r Cynllun i ddangos i ba raddau y mae'r polisiau yn cael eu cyflawni. Hwn yw'r wythfed Adroddiad Monitro Blynyddol ffurfiol ar gyfer cyfnod o Ebrill 2019 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020. Cafodd yr adroddiad monitro ei ystyried a'i gytuno gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod.

Mae’r Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol  wedi eu rhestru isod.

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol yn anelu at ddangos i ba raddau y mae strategaeth Cynllun Datblygu Lleol Eryri yn cael ei gyflawni, a yw'r polisïau yn gweithio neu ddim, neu lle mae 'gwagle' o ran polisi. Mae yna adran o’r enw ‘goblygiadau ar gyfer adolygu’r Cynllun’. Mae’r adran yma yn nodi materion fydd angen rhoi sylw iddynt mewn adolygiad ffurfiol o’r Cynllun. Er hyn, nid yw’r newidiadau yma’n derfynol a fe fydd angen casglu gwybodaeth ychwanegol a’u dadansoddi.