Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig

Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig (2016-2031) ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 6ed Chwefror, 2019.

Datganiad Mabwysiadu

Hysbysiad Mabwysiadu

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau Cynllunio. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig (2016-2031) yn disodli Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2007-2022).

Mae Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig yn cynnwys Datganiad Ysgrifenedig, Mapiau Cynigion a Manwl ac ar y cyd â’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol bydd yn rhoi arweiniad i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar yr holl ddatblygiadau a chynllunio defnydd tir yn y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Betws y Coed

Betws y Coed (© Kevin Richardson)

Gweld map ar-lein o bolisïau'r Cynllun Datblygu Lleol, mae'r map hwn yn eich galluogi i chwyddo i mewn ac o amgylch map o Eryri i weld pa bolisïau sy'n effeithio ar ble.

Bydd copïau caled o'r Cynllun Datblygu Lleol 2016-2031 mabwysiedig, gan gynnwys ei Fapiau Cynigion a Manwl ar gael i’w harchwilio’n rhad ac am ddim yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn Abermaw, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Penygroes, Tywyn, Porthmadog, Y Bala, Cerrigydrudion, Llanrwst, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy ac yng Nghanolfannau Croeso’r Awdurdod ym Metws y Coed, Aberdyfi a Beddgelert yn ystod oriau agor arferol.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae'r Awdurdod bellach yn paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol newydd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig. Mae rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael ar wefan yr Awdurdod yma.