Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Ffurflen Cyswllt

Os hoffech chi gyfle i gymryd rhan yn yr Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol Eryri drwy awgrymu safleoedd ar gyfer datblygu ac i roi sylwadau ar y newidiadau i'r polisi a gynigir yn y cynllun adneuo, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn ychwanegu eich manylion at ein rhestr.

Eich Manylion


Ydych chi'n Unigolyn, neu a ydych yn cynrychioli sefydliad neu gwmni?


Os Sefydliad neu Company, rhowch fanylion


Security key
Creu allwedd diogelwch

Diogelu Data:
Dim ond ar gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig â Cynllun Datblygu Lleol Eryri y bydd y manylion a ddarperir gennych yn cael eu ddefnyddio. Gallwch ofyn am weld gwybodaeth bersonol a gedwir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar unrhyw adeg