Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019

Mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu am fod ar gael, ar gyfer cyflenwad o dir ar gyfer tai am bum mlynedd. I ddangos hyn, mae Cyd-studiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (CATGT) yn cael ei pharatoi’n flynyddol.

Mae’r Awdurdod wedi cwblhau yr Astudiaeth CATGT ar gyfer 2019. I weld y ddogfen yma dilynwch y ddolen isod.