Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Sesiynau Gwrandawiadau

Cynhaliwyd Sesiynau Gwrandawiad Archwiliad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol o ddydd Mawrth 17eg Gorffennaf i ddydd Iau 19eg Gorffennaf yn swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth. Darganfyddwch ddogfennau sy'n berthnasol i'r Archwiliad isod: