Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Dogfennau'r Archwiliad

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd ac a gyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad

DA001 - Llythyr cychwynnol i'r Awdurdod gan yr Arolygydd dyddiedig 09.02.18

DA002 - Llythyr gan Rebeca Jones at yr Arolygydd 16.02.18

DA003 - Llythyr gan yr Arolygydd at Rebeca Jones 21.02.18

DA004 - Llythyr gan Rebeca Jones at yr Arolygydd 07.03.18

DA005 - Llythyr gan yr Arolygydd at Rebeca Jones 30.04.18

DA006 - Papur Tystiolaeth Bellach - Angen Tai Fforddiadwy

DA007 - Papur Tystiolaeth Bellach - Canrannau a Trothwyon Tai Fforddiadwy

DA008 - APCE Diweddariad Hyfywedd - Ebrill 2018

DA009 - Papur Tystiolaeth Bellach - Safleoedd Amgen

DA010 - Llythyr gan y Swyddog Rhaglen i Gynrychiolwyr (15.05.18)

DA011 - Adolygiad Cynllun Datblygu Lleol APCE - Nodiadau Canllaw ar gyfer Cynrychiolwyr

DA012 - Rhaglen Gwrandawiadau a Rhestr Presenoldeb - V4 (18.07.18)

DA013 - Materion a Phethau sy'n Codi ar gyfer Sesiynau Gwrandawiad 1, 2 a 3

DA014 - Llythyr gan yr Arolygydd at Rebeca Jones (18.06.18)

DA015 - Llythyr gan y Swyddog Rhaglen i Gynrychiolwyr par Agendas Sesiynau Gwrandawiad (02.07.18)

DA016 - Agenda - Sesiwn Gwrandawiad 1

DA017 - Agenda - Sesiwn Gwrandawiad 2

DA018 - Agenda - Sesiwn Gwrandawiad 3

DA019 - Llythyr gan y Swyddog Rhaglen i Gynrychiolwyr - cadarnhad terfynol (13.07.18)

DA020 - Argraffiad 10 PCC Newydd - Papur gan APCE yn amlinellu unrhyw oblygiadau ar GDLl Diwygiedig Eryri

DA021 - Llythyr Ymgynghoriad Newidiadau Materion a Godwyd (12.09.18)

DA022 Dogfen Ymgynghoriad Newidiadau Materion a Godwyd

DA023 Rhestr Newidiadau Materion a Godwyd

DA024 Adendwm Gwerthusiad Cynaladwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol: Asesiad o Newidiadau Materion a Godwyd

DA025 Adendwm Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Materion a Godwyd

DA026 Asesiad Effaith Iechyd o Newidiadau Materion a Godwyd

DA027 Asesiad Effaith Cydraddoldeb o Newidiadau Materion a Godwyd

DA028 Pwyntiau Gweithredu yn deillio o Sesiwn Gwrandawiad 1

DA029 Pwyntiau Gweithredu yn deillio o Sesiwn Gwrandawiad 2

DA030 Pwyntiau Gweithredu yn deillio o Sesiwn Gwrandawiad 3

DA031 - Atodlen o'r newidiadau arfaethedig yn dilyn Ymgynghoriad ar y Materion a Godwyd