Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Archwiliad

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2016-2031) diwygiedig bellach wedi'i fabwysiadu. I weld y Cynllun Datblygu Lleol (2016-2031) Mabwysiedig yr Awdurdod, cliciwch yma. Nid yw'r tudalennau isod bellach yn gyfredol, maent ar gyfer dibenion cyfeirio yn unig.

Cyflwynodd yr Awdurdod Gynllun Datblygu Lleol Eryri Diwygiedig Adnau 2016-2031 (y 'CDLl') i Weinidogion Llywodraeth Cymru i'w archwilio'n annibynnol ar 25 Ionawr 2018. Yn dilyn derbyniad ffurfiol CDLl Eryri a gyflwynwyd ar 29 Ionawr 2018, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi'r Arolygydd Richard Duggan BSc (Anrh) DipTP MRTPI i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl. Ar ôl cwblhau'r Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi Adroddiad i'r Awdurdod gan roi argymhellion ar gyfer gweithredu a fydd yn rhwymo'r Awdurdod.