Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Diweddariad Canllawiau Cynllunio Atodol

3 Hydref 2016

Mae diweddariad wedi bod i'n canllawiau cynllunio.

Yn dilyn mabwysiadu dwy ddogfen ym mhwyllgor cynllunio ym mis Medi, mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar Oleuo Ymwthiol (llygredd golau) ac Asesiad or Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd Eryri wedi eu diweddaru ar ein gwefan.

Ceir mwy o fanylion yma.

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio APCE

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)