Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Angen trafod Mater Cynllunio yn y Parc Cenedlaethol

5 Tachwedd 2014

Mi fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal Cymhorthfa Cynllunio ym Mart Dolgellau ar y 21ain o Dachwedd rhwng 10.00yb a 2.00yh.

Mi fydd swyddog cynllunio o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal Cymhorthfa Cynllunio ym Marchnad Fermwyr Dolgellau ar y 21ain o Dachwedd rhwng 10.00yb a 2.00yh. Os oes gennych unrhyw fater cynllunio yr hoffech drafod, dewch i’n gweld, nid oes angen gwneud apwyntiad.

Marchnad Fermwyr Dolgellau

Marchnad Fermwyr Dolgellau (© APCE)