Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Newidiadau i'r System Rheoli Datblygu

11 Mawrth 2016

Mae yna nifer o newidiadau i'r system rheoli datblygu ar 16 Mawrth 2016.

Mae yna nifer o newidiadau i'r system rheoli datblygu ar 16 Mawrth 2016. Bydd y newidiadau hyn yn digwydd yn y meysydd Cynllunio a ganlyn:

  • Cyngor cyn cais a ffioedd
  • Gweithdrefnau Rheoli Datblygu
  • Datblygu a Ganiateir a Dosbarthiadau Defnydd - Tai Amlfeddiannaeth
  • Gorfodi
  • Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol

Darllen Mwy >> http://gov.wales/topics/planning/policy/dear-cpo-letters/new-development-management-procedures/?skip=1&lang=cy

Talyllyn

Talyllyn (© APCE)