Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Adroddiad Monitro Blynyddol 2014

29 Hydref 2014

Mae’r Awdurdod wedi paratoi yr ail Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Eryri, ac wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri nol ym mis Gorffennaf 2011, mae'r gwaith yn parhau ar fonitro'r Cynllun i ddangos i ba raddau y mae'r polisïau yn cael eu cyflawni. Hwn yw'r ail Adroddiad Monitro Blynyddol ffurfiol ar gyfer y cyfnod o Ebrill 2013 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2014. Cafodd yr adroddiad monitro ei ystyried gan aelodau Fforwm Eryri a'i gytuno gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2014.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld Adroddiad Monitro Blynyddol 2014.

Cynllun Trydan Dŵr Plas Tan y Bwlch

Agoriad swyddogol Cynllun Trydan Dŵr Plas Tan y Bwlch (© APCE)