Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Adroddiad Monitro Blynyddol

12 Tachwedd 2015

Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri nol ym mis Gorffennaf 2011, mae'r gwaith yn parhau ar fonitro'r Cynllun i ddangos i ba raddau y mae'r polisïau yn cael eu cyflawni.

Hwn yw'r trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol ffurfiol ar gyfer y cyfnod o Ebrill 2014 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2015. Cafodd yr adroddiad monitro ei ystyried gan aelodau Fforwm Eryri a'i gytuno gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2015.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015

Adroddiad Monitro Blynyddol

Adroddiad Monitro Blynyddol (© APCE)