Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Newyddion Cynllunio

Bryn y Gelynen (© APCE)

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016/17 - 21 Tachwedd 2016

Mae'n bleser o’r mwyaf gennyf gyflwyno’r trydydd Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer gwasanaeth cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). Mae'r adroddiad yn dangos sut mae'r Awdurdod wedi perfformio yn erbyn gwahanol ddangosyddion, yn nodi'r hyn a wnaed yn dda, ac yn nodi pa gamau y dylid eu cymryd i fynd i'r afael â’r meysydd perfformiad lle gallwn wella.

« mwy o fanylion

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio APCE

Diweddariad Canllawiau Cynllunio Atodol - 3 Hydref 2016

Mae diweddariad wedi bod i'n canllawiau cynllunio.

« mwy o fanylion

Parc Diwydiannol Y Bala  (© APCE)

Call for Sites - 9 Medi 2016

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLl) ac yn chwilio am dir ychwanegol i ddiwallu anghenion datblygu'r Parc Cenedlaethol ar gyfer y 15 mlynedd nesaf.

« mwy o fanylion

The Milky Way from Trawsfynydd

Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft - 5 Mai 2016

Cyhoeddir y Canllaw Cynllunio Atodol canlynol ar ffurf drafft at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus:

« mwy o fanylion

Talyllyn

Newidiadau i'r System Rheoli Datblygu - 11 Mawrth 2016

Mae yna nifer o newidiadau i'r system rheoli datblygu ar 16 Mawrth 2016.

« mwy o fanylion

Mast Solar BT (© APCE)

• Asesiad o Sensitifrwydd a Capasati y Dirwedd - 17 Rhagfyr 2015

Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft

« mwy o fanylion

Adroddiad Monitro Blynyddol

Adroddiad Monitro Blynyddol - 12 Tachwedd 2015

Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri nol ym mis Gorffennaf 2011, mae'r gwaith yn parhau ar fonitro'r Cynllun i ddangos i ba raddau y mae'r polisïau yn cael eu cyflawni.

« mwy o fanylion

Geraint Roberts (B3 Architects), Aled Loyd (APCE), Jane Jones (APCE), Huw Roberts (APCE)

Prif Wobr i Gynllun Ysgol - 9 Rhagfyr 2014

Yn Noson Wobrwyo’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI - Royal Town Planning Institute) yng Nghaerdydd yn ddiweddar, prif enillydd Gwobr Cynllunio Cymru 2014 oedd Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn.

« mwy o fanylion

Marchnad Fermwyr Dolgellau

Angen trafod Mater Cynllunio yn y Parc Cenedlaethol - 5 Tachwedd 2014

Mi fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal Cymhorthfa Cynllunio ym Mart Dolgellau ar y 21ain o Dachwedd rhwng 10.00yb a 2.00yh.

« mwy o fanylion

Cynllun Trydan Dŵr Plas Tan y Bwlch

Adroddiad Monitro Blynyddol 2014 - 29 Hydref 2014

Mae’r Awdurdod wedi paratoi yr ail Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Eryri, ac wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

« mwy o fanylion

Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn

Ysgol Craig y Deryn - Rhestr Fer Gwobrau Cynllunio Cymru 2014 - 2 Hydref 2014

Mae Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn, sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri, wedi ei ddewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Cynllunio Cymru eleni.

« mwy o fanylion