Cynllunio

SNPA Planning Committee Meeting

Beddgelert

Rhaglenni Pwyllgor Cynllunio a Mynedia

Islaw mae rhestr o’r holl Raglenni Pwyllgorau Cynllunio a Mynediad a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri eleni. Er mwyn gweld rhestrau blynyddoedd blaenorol, defnyddiwch y botymau cyfeiriannu ar y dde.

Cliciwch ar enw'r ddogfen i'w weld neu i'w lawrlwytho fel ffeil PDF.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 20fed Mai 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)