Cynllunio

Melin Lechi Ynys y Pandy

Beddgelert

Grantiau

Mae'r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cadw cofrestr Adeiladau Rhestredig Mewn Perygl ac fe all gynnig peth cymorth grant ar gyfer Atgyweiriadau Cymwys i adeiladau rhestredig ar y gofrestr.

I gael cyngor ar Grantiau Cysylltu:

Arwel Thomas
Ebost: Arwel.Thomas@eryri.llyw.cymru
Ffôn: 01766 772207