Cynllunio

Melin Lechi Ynys y Pandy

Beddgelert

Grantiau

Mae'r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cadw cofrestr Adeiladau Rhestredig Mewn Perygl ac fe all gynnig peth cymorth grant ar gyfer Atgyweiriadau Cymwys i adeiladau rhestredig ar y gofrestr.

I gael cyngor ar Grantiau Cysylltu:

Gwilym Jones
Ebost: Gwilym.Jones@eryri-npa.gov.uk
Ffôn: 01766 772208

Arwel Thomas
Ebost: Arwel.Thomas@eryri-npa.gov.uk
Ffôn: 01766 772207