Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Ynni Adnewyddadwy

Caiff egni adnewyddol ei ddiffinio fel egni a ddaw o adnoddau naturiol sydd yn adlenwi ei hunain gan gynnwys heulwen, dŵr, gwynt a geothermol. Yn ychwanegol i hyn gall gynnwys egni carbon isel sydd yn egni o ffynhonnell anadnewyddadwy ond ble mae dyluniad y system yn cynhyrchu llawer iawn llai o garbon na systemau egni traddodiadol, er enghraifft technoleg biomas.

Gall gynhyrchu egni adnewyddadwy helpu leihau eich ôl troed carbon. Gall helpu cartrefi, cymunedau a chwmnïau sefydlogi eu cyflenwad egni yn ogystal ag arbed arian ar eich biliau.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi datblygiadau egni adnewyddadwy ble mae’n cadw o fewn patrymau datblygu presennol a phan nad yw’n gwneud niwed difrifol i dirwedd y Parc Cenedlaethol.

Cynllun Trydan Dŵr, Rhaeadr Machno, Penmachno

Cynllun Trydan Dŵr, Rhaeadr Machno, Penmachno (© APCE)