Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cysylltiadau Cynllunio

CADW
Gwasanaeth amgylchfyd hanesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Cynllunio.

Cyngor Gwynedd
Gwasanaethau Cynllunio.

Cymorth Cynllunio
Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy'n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru. Ffoniwch 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.

Y Porth Cynllunio
eich siop-un-stop ar gyfer gwasanaethau cynllunio ac adeiladu ar-lein.

Secured by Design
menter flaenllaw Heddlu'r DU yn cefnogi egwyddorion "designing out crime" trwy ddefnyddio safonau atal troseddau a diogeledd effeithiol ar gyfer amrediad o geisiadau.

SPAB
Mae'r Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol yn helpu perchenogion tai i ddeall a gofalu am eu hen adeiladau.

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
y prif gorff yn y Deyrnas Unedig sy'n cynrychioli arbenigwyr a phobl broffesiynol sy'n ymwneud â gwarchod a diogelu'r amgylchedd hanesyddol.

Llywodraeth Cynulliad Cymru
cyfrifol am fframwaith cyffredinol y system gynllunio yng Nghymru.

The RTPI
(Royal Town Planning Institute) is a dynamic organisation leading the way in the creation of places that work now and in the future.

Yr Arolygiaeth Gynllunio Cymru
Ein prif gwaith yw prosesu apel'au cynllunio a gorfodi a chynnal ymchwiliadau i gynlluniau datblygu lleol.