Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Dyffryn Ogwen

Beddgelert

Datblygiad a Bioamrywiaeth

Mae cadw a gwella bioamrywiaeth Eryri yn gongl faen i gynaliadwyedd. Mae un rhan o bump o’r ardal wedi’i ddynodi’n statudol oherwydd hynodrwydd y bywyd gwyllt, geomorffoleg a daeareg. Yn ogystal gwarchodir rhai rhywogaethau yn statudol a gwelir llawer ohonynt yn Eryri. Mae diogelu safleoedd a rhywogaethau yn ystyriaethau cynllunio materol pryd yn penderfynu ar gais cynllunio. Mae’n bwysig felly deall effaith datblygiadau a sut y gellid ei leihau.