Cynllunio

Dolgellau

Beddgelert

Godi eich pryder

Os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen isod ar gyfer codi pryder dros unrhyw fater cynllunio o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Pan fyddwch wedi cwblhau’r ffurflen, cliciwch y botwm ‘Cyflwyno’ a bydd y cynwys yn gael ei yrru i’n tîm cydymffurfio a fydd yn ymateb a chi o fewn 10 diwrnod gwaith. Byddwch hefyd yn derbyn ymateb awtomatig drwy e-bost wrth gyflwyno’r ffurflen.

Eich Manylion

Enw
Cyfeiriad
Côd Post
Ffôn
Symudol
e-bost

Manylion eich Pryder

Enw
Cyfeiriad
Côd Post
Pryder

Cyflwyno eich Pryder