Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Rheoliadau Adeiladu

Mae Rheoliadau Adeiladu’n gymwys i waith adeiladu ac yn gosod safonau ar gyfer dylunio a chodi adeiladau er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y bobl sydd yn yr adeiladau hynny, neu sydd o’u cwmpas. Maent hefyd yn cynnwys gofynion i sicrhau yr arbedir tanwydd ac ynni, ac y darperir cyfleusterau ar gyfer pobl, gan gynnwys y rhai ag anableddau, i gael mynediad i adeiladau.

Mae sêl bendith y Rheoliadau Adeiladu’n fater gwahanol i gael caniatâd cynllunio ar gyfer eich gwaith. Yn yr un modd, nid yw cael caniatâd cynllunio ar gyfer eich gwaith yr un peth â chymryd camau i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu.

Am ragor o wybodaeth am Reoliadau Adeiladu yn eich ardal, ymwelwch â gwefan Cyngor Gwynedd am geisiadau yng Ngwynedd a gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am geisiadau yn ardal Conwy.

Rheoliadau Adeiladu