Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Y Stablau, Betws y Coed

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Cyflogaeth mewn Twristiaeth neu hamdden

Mae cyflogaeth yn y Parc Cenedlaethol heddiw yn cael ei nodweddu gan ddibyniaeth gref ar ystod gyfyngedig o weithgareddau, yn enwedig y sector gwasanaeth, amaethyddiaeth a thwristiaeth.

Mae’r arolygon STEAM sy’n cael eu cyflawni yn flynyddol yng Ngogledd Cymru yn darparu ystod o wybodaeth am dwristiaeth yn y Parc Cenedlaethol gan gynnwys Cyflogaeth mewn Twristiaeth a Gwariant Twristiaid.