Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Band Llydan Cyflym Iawn

Mae Rhaglen band llydan Cyflym Iawn Llywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau mynediad at fand llydan (neu eang) cyflym iawn i'r rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Gyda chymorth arian Ewropeaidd, ynghyd ag arian cyhoeddus a'r sector breifat fe sicrhawyd lefel sylweddol o fuddsoddiad yn y rhaglen ac mae hon yn cael ei hystyried fel y bartneriaeth fwyaf o'i bath ar hyn o bryd yn y DU ac yn fuddsoddiad isadeiledd ar raddfa fawr.

Mae cyflwyno band llydan cyflym i ardaloedd gwledig ar raddfa fawr yn dasg beirianyddol fawr a chymhleth. Mae'r rhaglen yn golygu bod angen tua 3,000 o gypyrddau band llydan ffibr newydd ac oddeutu 17,500km o gebl ffibr optig i ddod â band llydan cyflym iawn i Gymru.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod Band llydan Cyflym Iawn yn mynd i drawsnewid y tirlun band llydan yng Nghymru a bydd yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy yng Nghymru. Maen nhw wedi amcangyfrif y gallai hyd at 2,500 o swyddi pellach amser llawn gael eu creu dros gyfnod o amser a bydd yn sicrhau bod Cymru ar flaen y gad yn yr economi ddigidol fyd-eang ac yn lle gwych i fyw, gweithio, buddsoddi ac i ymweld â hi.

Mae'r rhan fwyaf o gyfnewidfeydd yn Eryri, ar wahân i lond llaw (sydd wedi eu cysgodi mewn lliw pinc ar y map isod), erbyn hyn wedi cael eu huwchraddio i fand llydan cyflym iawn gyda'r llond llaw sy'n weddill o'r cyfnewidfeydd wedi cael eu trefnu i gael eu huwchraddio yn 2016.