Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Morfa Harlech

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Asesu Morweddau Parc Cenedlaethol Eryri

Ochr yn ochr â datblygiad yr Asesiad o Gymeriad Tirwedd fe wnaeth APCE hefyd gydweithio mewn prosiect ar y cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru i gynhyrchu Asesiad o Gymeriad Morluniau. Mae Asesiad Cymeriad Morluniau yn ddatblygiad o'r broses sefydledig o asesu cymeriad tirwedd. Mae'n rhannu'r ardal astudiaeth i mewn i Ardaloedd Cymeriad Morlun (ACM); ardaloedd daearyddol ar wahanol gydag ymdeimlad unigryw o le, sy'n cynnwys cyfuniadau o wahanol Fathau o Gymeriad Morlun (MCM), sy'n diffinio mathau o amgylchedd drwy gyfrwng cymeriad unffurf neu bennaf yn hytrach na chwmpas daearyddol.

Mae'r Asesiad o Gymeriad Morlun wedi'i strwythuro dipyn yn wahanol i'r Asesiad Cymeriad Tirwedd. Mae proffiliau yn cael eu darparu ar gyfer pob un o'r Asesiadau Cymeriad Morlun (sy'n cael eu henwi yn ôl eu lleoliad daearyddol) yn disgrifio'r hyn a ganlyn:

  • Lleoliad a chyd-destun;
  • Disgrifiad cryno;
  • Y Mathau o Gymeriad Morlun cyfansoddol;
  • Nodweddion allweddol;
  • Buddion a gwasanaethau diwylliannol;
  • Dylanwadau a safleoedd naturiol; dylanwadau a safleoedd diwylliannol;
  • Rhinweddau canfyddiadol;
  • Grymoedd dros newid a;
  • Sensitifrwydd cynhenid.

Mae'r ddogfen Asesiad o Gymeriad Morluniau i'w weld yn y ddolen ganlynol, sy'n eich arwain at dudalen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) APCE. Fe'i rhestrir fel CCA 7.

http://www.eryri.llyw.cymru/planning/planning-policy/Supp-Planning-Guidance