Snowdonia National Park strapline

Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

Twristiaeth

Mae dynodi Parc Cenedlaethol Eryri yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn gyfle i fusnesau lleol wneud y mwyaf o botensial serydda yn Eryri. Mae’n ardal heb ei ail ar gyfer denu seryddwyr - newydd a phrofiadol - i fwynhau ein hawyr dywyll.

Ond, er mwyn manteisio ar y dynodiad, bydd angen i fusnesau lleol ddenu budd drwy gynnig cyfleodd perthnasol; gallai hyn fod ar ffurf prynu telesgopau pwrpasol, deunydd dehongli, pecynnau gwyliau, digwyddiadau neu drefnu eu bod nhw’n hyfforddi eu hunain i wneud yn fawr o werth y dynodiad hwn. Gobaith Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gweithio â’n partneriaid yn y sectorau hamdden a thwristiaeth i gynnig hyfforddiant a grantiau pwrpasol i gynorthwyo busnesau lleol gyflawni hyn.