Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

Seren wib Lydi'r

Un o sêr gwib Lyrid dros Drawsfynydd

Un o sêr gwib Lyrid dros Drawsfynydd (© Keith O'Brien)

Eiddo Keith O'Brien yw’r lluniau hyn ac fe gawsant yn garedig iawn eu benthyg i APCE ar gyfer defnydd yr oriel hon yn unig. Ni ddylid eu defnyddio na’u hatgynhyrchu ar gyfer unrhyw ddiben arall heb ganiatâd penodol Keith O'Brien.