Snowdonia National Park strapline

Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

5 Lle i Wylio'r Sêr

Mae Awdurdod y Parc wedi llwyddo i fachu statws swyddogol Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol (IDSR) i Eryri. Dim ond deg o’r gwarchodfeydd rhyfeddol hyn sydd i’w cael yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri mae modd gweld y Llwybr Llaethog, y prif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib. Dewch i ddarganfod ein hawyr dywyll!

Tŷ Cipar, y Migneint

Tŷ Cipar, y Migneint (© Keith O'Brien)

Llyn Greggennan

Llyn Greggennan (© Keith O'Brien)

Llyn y Dywarchen

Llyn bychan sy’n sefyll uwch ben Drws y Coed, ar ben uchaf Dyffryn Nantlle, dafliad carreg o bentref Rhyd Ddu yw Llyn y Dywarchen. Dyma un o bysgodfeydd mwyaf poblogaidd yr ardal, ac mae yma faes parcio gerllaw.

Cyfeirnod Grid: SH 559 533

Parcio: Up to 6 vehicles

Ffôn cyhoeddus agosaf: Rhyd-Ddu (SH 569 529), 1 milltir

Cyfleusterau: Dim ar safle

Llyn Geirionnydd

Dyma lyn hynod boblogaidd yng Nghoedwig Gwydir uwchben Betws y Coed. Daw nifer yma i ymlacio a chael picnic yn ystod yr haf, yn ogystal ag ymgymryd â chwaraeon dŵr, gan mai dyma’r unig lyn yn Eryri lle caniateir cychod pŵer a sgïo dŵr. Ceir maes parcio ger y llyn, yn ogystal â chyfleusterau cyhoeddus yn ystod yr haf.

Cyfeirnod Grid: SH 763 604

Parcio: Maes parcio cyhoeddus

Ffôn cyhoeddus agosaf: Nant Bwlch yr Haearn (SH 778 593), 2 filltir

Cyfleusterau: Toiledau cyhoeddus, meinciau picnic

Llynnau Cregennen

Dyma ddau o lynnoedd mwyaf poblogaidd de Meirionnydd. Saif Llynnau Cregennen ar odre Cader Idris, yng nghysgod Tyrrau Mawr tua’r de ddwyrain, a Phared y Cefn Hir tua’r gogledd. Mae’n safle cyfleus iawn gan fod yma faes parcio a thoiledau cyhoeddus, a chaniateir pysgota cyn belled â bod gennych y trwyddedau cywir.

Cyfeirnod Grid: SH 657 143

Parcio: Maes parcio cyhoeddus

Ffôn cyhoeddus agosaf: Arthog (SH 640 143), 2 filltir

Cyfleusterau: Toiledau cyhoeddus ar agor yn ystod y dydd yn unig

Tŷ Cipar, y Migneint

Saif Tŷ Cipar rhwng Llan Ffestiniog ac Ysbyty Ifan, o fewn Ardal Gwarchodaeth Arbennig y Migneint ac Arenig Dduallt. Yma ceir un o’r ardaloedd fwyaf helaeth o orgors yng Nghymru, ac mae adar megis y Bod Tinwen, yr Hebog Tramor a’r Cudyll Bach yn nythu yma.

Cyfeirnod Grid: SH 780 446

Parcio: Hyd at 4 cerbyd

Ffôn cyhoeddus agosaf: Cwm Penmachno (SH 767 478), 2 filltir

Cyfleusterau: Dim ar safle

Bwlch y Groes

Bwlch y Groes yw’r rhan uchaf o’r lôn sy’n cysylltu Dinas Mawddwy a Llanuwchllyn – un o ffyrdd mynydd uchaf Cymru. O ben y bwlch ceir golygfa o Afon Dyfi, Cader Idris ac Aran Fawddwy, a mynyddoedd Y Berwyn yn ymestyn i’r gogledd-ddwyrain.

Cyfeirnod Grid: SH 913 232

Parcio: Hyd at 10 cerbyd

Ffôn cyhoeddus agosaf: Llanymawddwy (SH 902 189), 2 filltir

Cyfleusterau: Dim ar safle

Mae gan Gymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru restr gwych o ddigwyddiadau blynyddol yn ogystal a gwybodaeth ychwanegol am weld sêr yng Ngogledd Cymru.