Snowdonia National Park strapline

Newid Hinsawdd

Tyrbin gwynt

alt=Traphont Viaduct

Persbectif Eryri

Ydych chi erioed wedi meddwl am y newid yn yr hinsawdd a sut y gall effeithio arnoch chi neu’r byd yr ydych yn byw ynddo? Neu beth all ddigwydd i’n bywyd gwyllt brodorol, yr amgylchedd naturiol neu bydd fyddai’r effaith ar ein cymunedau a’n busnesau wrth i’r hinsawdd newid? Drwy glicio ar y ddelwedd isod, gallwch ddefnyddio ein tirwedd ryngweithiol i ddarganfod mwy ynglŷn â sut y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar wahanol agweddau ar fywyd yn Eryri dros y ganrif nesaf.