Snowdonia National Park strapline

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Prosiectau

Prosiectau o fewn y cynllun:

 1. Cylchdaith y Carneddau
  Sefydlu taith aml-ddiwrnod ar hyd hawliau tramwy sydd eisoes yn bodoli, gwella mynediad, hyrwyddo’r daith a chreu adnoddau digidol ac wedi’u hargraffu.
 2. Tir Pori’r Ucheldir
  Gwella’r ffridd a chyrion y mynydd, cofnodi a chwblhau gwaith cadwraeth er budd y frân goesgoch a chlirio eithrin a rhedyn o safleoedd archaeolegol.
 3. Tirwedd Bwyeill Neolithig
  Archaeoleg gyhoeddus yn ymchwilio’r chwareli 6,000 oed a’r bwyeill hynod a gafodd eu masnachu a’u cyfnewid hyd bellteroedd Prydain.
 4. Gwyddoniaeth Dinasyddion LiDAR
  Darganfod a mapio archaeoleg, mawndiroedd a nodweddion yn y dirwedd gan ddefnyddio sgan laser o dirwedd y Carneddau.
 5. Dolydd
  Adnewyddu dolydd yn yr ucheldir sy’n gynefin bwydo pwysig i adar prin gan gynnwys Llinos y Mynydd, sefydlu a chefnogi dolydd ar hyd ochrau’r cymoedd fydd yn gyfoeth o flodau gan gynyddu bioamrywiaeth a chefnogi peillwyr.
 6. Y Cylchred Dŵr: Mawn ac AfonyddGwella coridorau glannau’r afonydd, gwaredu Jac y Neidiwr ymledol, adnewyddu mawndiroedd, cod ymwybyddiaeth o bwysigrwydd amgylcheddol cynefinoedd mawndiroedd, llynnoedd ac afonydd a dadansoddi paill hynafol i ddeall newidiadau yn y dirwedd.
 7. Coed a Choetiroedd
  Plannu coed mewn ardaloedd penodol i wella cysylltedd cynefinoedd a bioamrywiaeth a chofnodi coed hynafol, sefydlu meithrinfeydd bychan ar gyfer plannu coed lleol a difa Rhododendron ymledol.
 8. Copaon
  Hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r copaon a chribau uchel nodedig a gwybodaeth am eu treftadaeth a bywyd gwyllt arbennig gan gynnwys Carneddau oes efydd a phlanhigion Arctig Alpaidd hynafol.
 9. Lleisiau ac Enwau Lleoedd y Carneddau
  Prosiect ymchwil a hanes llafar i rannu straeon, atgofion a gwybodaeth am gymunedau amaethyddol y Carneddau gyda chynulleidfa ehangach.

Coedlan dderw (© APCE)