Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Amcanion

Gweledigaeth 

Diogelu treftadaeth fregus y Carneddau gan ddatblygu gweledigaeth ar y cyd i'r dyfodol trwy ddealltwriaeth a mwynhad cynyddol o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Amcanion

  • Amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd prin, olion archaeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol a nodweddion tirwedd nodweddiadol.
  • Cadw traddodiadau, gwybodaeth ac enwau lleoedd y dirwedd yn fyw.
  • Annog defnydd tir cynaliadwy.
  • Helpu cynulleidfa mor eang â phosib i ddarganfod, cofnodi, diogelu a dathlu'r Carneddau trwy ddigwyddiadau, gweithgareddau, hyfforddiant, dehongli newydd a gwell mynediad.
  • Cynnal niferoedd yr ymwelwyr i'r ardal o fewn ffiniau cynaliadwy.

© Hawlfraint y Goron: CBHC