Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Ymateb i'r her

Mae ucheldiroedd y Carneddau yn fregus ac mae cyflwr llawer o'i nodweddion yn ddibynnol ar gydbwysedd manwl. Mae'r heriau'n cynnwys erydiad, newid mewn arferion defnydd tir, dirywiad traddodiadau a cholled gwybodaeth, ansicrwydd ynghylch polisi amaethyddol ac effeithiau newid hinsawdd ac effeithiau amgylcheddol eraill.

Nod prosiect Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yw helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, gwarchod a dathlu nodweddion arbennig y dirwedd. Bydd yn gwneud hyn trwy ddarparu ffyrdd newydd o ddysgu am yr ardal, gwell gwybodaeth, digwyddiadau a gweithgareddau, adnoddau ar gyfer ysgolion a phobl ifanc, hyfforddiant sgiliau, gwella mynediad, prosiectau arddangos cadwraeth tirwedd a grantiau ar gyfer gwaith cadwraeth a gweithgareddau cymunedol.

Cofnodi olion o'r Ail Ryfel Byd, Llyn Ogwen (© APCE)

Dysgu'r grefft o blygu gwrych (© APCE)