Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Dathlu’r Carneddau

Mae partneriaeth o sefydliadau yn datblygu prosiect er mwyn helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, gofalu am a dathlu’r Carneddau gyda chymorth ariannol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae ardal y prosiect yn 210km2 ac yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal ag ymylon yr aneddiadau ac ochrau’r dyffrynnoedd o’u cwmpas.

Dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri mae partneriaeth o sefydliadau wedi derbyn grant tirweddau clodfawr gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Carneddau. Mae CTL wedi clustnodi £1.7M ar gyfer prosiect pum mlynedd o 2019 hyd 2024, yn amodol ar lwyddiant cais manwl. Mae’r cais yn cael ei lunio yn ystod cyfnod datblygu cyfredol y prosiect, fydd yn cael ei gyflwyno i Gronfa Treftadaeth y Loteri ddechrau Mawrth 2019.