Snowdonia National Park strapline

Bioamrywiaeth

Ogwen

alt=Morfa Mawddach

Trapiau Camera'r Wyddfa

Dros haf 2019 mae Warden Cynorthwyol Yr Wyddfa wedi dechrau prosiect yn cofnodi'r rhywogaethau sy'n byw ar odre'r Wyddfa.

Drwy ddefnyddio technegau newydd o ddal bywyd gwyllt mi allwn ganfod os yw rhywogaethau'n newid eu cynefinoedd o ganlyniad i newid hinsawdd, bygythiadau neu resymau eraill.

Cymrwch olwg ar y rhywogaethau 'da ni wedi ganfod hyd yn hyn . . .

Sgrech y Coed

Daliwyd yn - Plas y Brenin

Enw gwyddonol - Garrulus glandarius

Cynefin - Coetir

Deiet - Anifeiliaid di-asgwrn-cefn, mes, cnau a ffrwythau 

Bygythiadau - Tylluanod, gwalch marth a'r hebog tramor

Statws gadwraeth - Adar o Bryder Cadwraethol - Gwyrdd, IUCN - Ddim o dan fygythiad

Sgrech y Coed (© APCE)

Wiwer Lwyd

Daliwyd yn - Nant Gwynant

Enw gwyddonol - Sciurus carolinensis

Cynefin - Coetir

Deiet - Hadau, cnau, aeron a phryfed 

Bygythiadau - Tylluanod, gweilch a llwynogod 

Statws gadwraeth - IUCN - Ddim o dan fygythiad

Wiwer Lwyd

Wiwer Lwyd (© APCE)

Llwynog Coch

Daliwyd yn - Nant Gwynant

Enw gwyddonol - Vulpes vulpes

Cynefin - Coetir, ffermdir a'r ucheldir

Deiet - Cwningod, cnofilod, adar a mamaliaid bychan 

Bygythiadau - Hela

Statws gadwraeth - IUCN - Ddim o dan fygythiad

Llwynog Coch (© APCE)

Tylluan Frech

Daliwyd yn - Nant Gwynant

Enw gwyddonol - Strix aluco

Cynefin - Coetir

Deiet - Cnofilod, mamaliaid bychan, adar, amffibiaid ac ystlumod

Bygythiadau - Colli cynefin, gwalch marth, bwncath

Statws gadwraeth - Adar o Bryder Cadwraethol - Melyn, IUCN - Ddim o dan fygythiad

Tylluan Frech & Ffwlbart (© APCE)

Ffwlbart

Daliwyd yn - Plas y Brenin

Enw gwyddonol - Mustela putorius

Cynefin - Coetir, corsydd a glannau afonydd

Deiet - Cwningod, cnofilod, adar ac amffibiaid 

Bygythiadau - Llwynogod

Statws gadwraeth - Wedi Gwarchod ym Mhrydain o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981. IUCN - Ddim o dan fygythiad

Yn ogystal a hyn rydym wedi dal delweddau o eifr mynydd, grugieir a chnofilod amrywiol. Dilynwch ein sianeli cyfrifon cymdeithasol i weld beth arall fyddwn ni'n canfod!