Snowdonia National Park strapline

Bioamrywiaeth

Ogwen

alt=Morfa Mawddach

Buzz Eryri

Beth sy'n cael ei ariannu?

Rhoddir un taliad o £200 gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri tuag at brynu cwch gwenyn traddodiadol o'r math cenedlaethol neu WBC a/neu offer cadw gwenyn perthnasol. Mae'r cynllun wedi ei gyfyngu i un cais i bob cartref.

Sut allaf fod yn gymwys i dderbyn grant?

Mae'n rhaid i chi fod wedi cyflawni cwrs CGC (neu un cyfwerth) o fewn y 5 mlynedd diwethaf a chyflwyno copi o'ch tystysgrif fel tystiolaeth.

Pryd mae cyrsiau CGC yn cael eu cynnal?

Mae'r cyrsiau yma yn cael eu cynnal yn flynyddol mewn amryw o leoliadau. Rydym yn argymell i chi gysylltu â CGC neu eich cymdeithas cadw gwenyn lleol er mwyn derbyn gwybodaeth pellach am y cyrsiau.

Beth yw manteision cofrestru gyda cymdeithas cadw gwenyn lleol?

Drwy ymuno gyda'ch cymdeithas cadw gwenyn lleol mi fydd yswiriant yn diogelu eich gwenyn mewn achos o glefydion. Mae hefyd yn golygu bydd arolygwr gwenyn profiadol yn galw heibio i wneud yn siwr bod eich gwenyn a'ch cwch mewn cyflwr da. Mae'n bendant werth y ffi bychan!

Am fwy o wybodaeth am eich cymdeithas cadw gwenyn lleol, ewch i wefan CGC.

Gwenynen Fêl (© APCE)

Gwenynen Fêl (© APCE)

Rhai o gychod gwenyn y Plas (©APCE)

Rhai o gychod gwenyn y Plas (©APCE)

Sut allaf gofrestru diddordeb yn y cynllun?

Er mwyn cofrestru eich diddordeb, lawrlwythwch y 'ffurflen cofrestru diddordeb' a'i gyrru i ni. Mi fydd aelod o staff APCE yn cysylltu â chi er mwyn trefnu ymweliad safle.

Mae pob cais yn ddibynol ar gyllid a chymhwyster.

Cafodd y fideo ei gomisiynu gan Gymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd i'w ddangos yn Sioe Frenhinol Cymru 2016
Ariannwyd yn rhannol gan Gronfa Arbrofol Eryri APCE (CAE)
Mae holl hawlfraint yn eiddo i Gymdeithas Gwenynwyr Eryri a Greengage Films.