Parc Cenedlaethol Eryri

Coed y Brenin Dolgellau

Llyn Mymbyr Eryri

Croeso i Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sydd wedi ei leoli ar arfordir gorllewinol Prydain gan gwmpasu 823 milltir sgwâr o dir amrywiol, yn ardal fyw a gweithiol, ac yn gartref i 26,000 o bobl. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, mae Eryri’n meddu ar y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, ynghyd â chyfoeth o bentrefi prydferth fel Betws y Coed a Beddgelert. Mae Eryri yn ardal llawn diwylliant a hanes lleol, ac mae mwy na hanner ei phoblogaeth yn siarad Cymraeg.

Mae Eryri yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn i fwynhau ei golygfeydd godidog a’r wledd o weithgareddau awyr agored a gynigir yma. Nod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau.

Taith Gerdded y Mis - Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Alun Jones

1 Gorffennaf 2019

Dyma gylchdaith fendigedig fydd yn mynd ȃ chi trwy fwlch creigiog Aberglaslyn, cyn dringo’n hamddenol trwy goedlan hynafol i Gwm Bychan lle gwelwch olion hen waith mwyngloddio’r ardal. Bydd y daith yn gorffen ar hyd llwybr hamddenol sy’n dilyn yr Afon Glaslyn yn ôl i Feddgelert.

« mwy o fanylion

Golygfa 360 Panorama o Gopa'r Wyddfa

Snowdon Summit 360 View