Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Partneriaeth Yr Wyddfa

Grŵp a sefydlwyd i greu ac yna gweithredu cynllun rheoli newydd at gyfer Yr Wyddfa yw Partneriaeth Yr Wyddfa. Mae'r Bartneriaeth yn dod a swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a'r tirfeddiannwyr sy'n gyfrifol am reoli'r mynydd yn nhermau llawr gwlad at ei gilydd. Mae hyn yn amrywio o fod yn waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Yr Wyddfa (© Cread Cyf & Slam Media)

Yr Wyddfa (© Cread Cyf & Slam Media)

Rydym am gyd-weithio er mwyn gofalu am harddwch a threftadaeth eithriadol Yr Wyddfa, ac i sicrhau ecosystem iach a chynhyrchiol, lle bo gwasanaethau integredig yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer anghenion hir-dymor yr amgylchedd, cymunedau a threftadaeth lleol a phrofiad ymwelwyr. Bydden yn gweithredu er mwyn diogelu eu gymeriad unigryw, gan sicrhau bod pobl leol yn cael eu cynnwys gan gyfrannu at eu budd ac at gyfer budd y gymuned leol. Ein nod yw i bob person barchu, mwynhau, deall a gofalu am y mynydd a’i hamgylchedd.

Gwybodaeth bellach:

Catrin Glyn

Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 772 538

Symudol: 07900 267529

E-bost: catrin.glyn@snowdonia.gov.wales