Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Rhododendron ponticum control - Ty'n Twll, Bontddu

Dogfen Dendr

Dulliau yr argymhellwyd eu defnyddio i reoli Rhododendron

Map Chwistrellu Bonyn

Map Dwysedd

Map o'r Awyr

Map Peryglon

Pwyntiau Mynediad

Dyddiad cau - 12:00 (hanner dydd) Dydd Mawrth 3ydd o Dachwedd, 2020

Adfer Mawn Bwlch y Groes

Mwy o wybodaeth

Dyddiad cau - 12:00 (hanner dydd) Dydd Mawrth 3ydd o Dachwedd, 2020