Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Briff Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru – cynhyrchiant Cynlluniau Gweithredu Nitrogen Safleoedd

Dogfen dendr lawn (PDF)

Y dyddiad cau ar gyfer y tendr hwn ydi 12:00 hanner dydd, dydd Gwener, y 15fed o Fai 2020.