Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Adfer Planhigfa ar Safle Coed Hynafol (PAWS): Cors y Gedol, Dyffryn Ardurdwy

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener y 22ain o Hydref 2021

Contract ar gyfer cyflawni gwaith Addysgiadol prosiect LIFE Coedwigoaeth Glaw Celtaidd

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwnener y 29ain o Hydref 2021

Cytundeb Glanhau 01.04.2022 – 31.03.2025

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwnener y 26ain o Dachwedd 2021