Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Dymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech, Gwynedd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am benodi contractwr i ymgymryd â dymchweliad rheoledig o Westy Dewi Sant yn Harlech, Gwynedd.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Mercher 22ain o Fai, 2019

Cliciwch yma i weld y ddogfen dendro