Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Cynllun Rheoli Cynaliadwy Afon Eden - Gwaith Adfer Afon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am benodi contractiwr i  ymgymryd ȃ'r gwaith o ail-gyflwyno bolderi i Afon Eden yn dilyn gwaith carthu a wnaethpwyd yn y 1960au.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener y 12fed o Orffennaf 2019

Am fanylion y tendr ewch i wefan Gwerthwch i Gymru ar https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=MAY296313 neu cysylltwch ȃ Sam Price ar 01766 770 274 neu ebostiwch sam.price@eryri.llyw.cymru