Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Adroddiad ar Gyflwr y Parc

Rhy’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc wybodaeth a data am gyflwr y Parc Cenedlaethol. Fe’i defnyddir fel ffynhonnell ar gyfer Cynllun Rheolaeth Parc Cenedlaethol Eryri a dogfennau perthnasol eraill gael gwybod am newidiadau i adnoddau naturiol, hinsawdd, hunaniaeth ddiwylliannol, adnoddau cymdeithasol economaidd a phatrymau ymwelwyr a hamdden Eryri. Er ei fod yn cynnwys ystod eang o wybodaeth, fe’i defnyddir yn bennaf i roi ciplun o iechyd y Parc Cenedlaethol.

Yn yr un modd â’r Cynllun Rheolaeth, caiff ei adolygu bob pum mlynedd, a chaiff ei ddiwygio’n unol ag unrhyw newidiadau i’r Cynllun Rheolaeth yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw sylwadau yn gysylltiedig â’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc, rhowch wybod i ni:

Ebost: dyfodoleryri@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770274