Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Dechrau ar waith dymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech

5 Medi 2019

Mae Gwesty Dewi Sant, Harlech wedi sefyll yn segur ers rhai blynyddoedd bellach. Yr wythnos nesaf bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n dechrau ar y gwaith o ddymchwel yr adeilad. Mae hyn yn dilyn achos Gorfodaeth Cynllunio maith a arweiniodd i Awdurdod y Parc orfod cymryd camau uniongyrchol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i gyrraedd y pwynt yma.

« mwy o fanylion