AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

DATGANIAD I'R WASG

2015 News Items

Printio

1 Ionawr 2014

De-select box to type in content

Diwedd

Tŷ Cipar, Llyn Conwy Llyn Mymbyr Dave Padley yn dangos sut i hollti coes ar gyfer eu plygu / Dave Padley demonstrating how to split trees for hedge laying Dysgu Plygu / Learn to Hedge Lay Dysgu Plygu / Learn to Hedge Lay Y Gadair Ddu Y Gadair Ddu Yr Ysgwrn Gwifrau Trydan y Grid Cenedlaethol / National Grid Power Lines Plas Tan y Bwlch Ysgol Garndolbenmaen planting their tree Grŵp Eco Ysgol Eifionydd Cyngor Gwyrdd Ysgol y Garreg Cover of EryriSnowdonia1516 mag Bwlch Glas llwybr y Mul / Zig Zags Helen Pye Ysgol Craig y Deryn RTPI Disgyblion o Dy Meirion Gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri Graffiti Llanberis Side - after cyn ocgr Ar ôl y blaen Cyn ffrynt Hafod y Bryn Hafod y Bryn Hafod y Bryn Yr Ysgwrn Tu mewn i'r Ysgwrn Maes Parcio Yr Ysgwrn - Cynllun Coeden Hances Boced Coeden Hances Boced Plas Tan y Bwlch Hafod Eryri Llanbedr Penmaen - hen Penmaen - newydd Llysiau'r Dial Llysiau'r Dial Ar eu rhofiau Cloddio Cribo Planhigion O flaen y blwch signal Defaid Sioe Bioamrywiaeth Sioe Bioamrywiaeth Sioe Bioamrywiaeth Sioe Bioamrywiaeth Bysedd y Cŵn Bysedd y Cŵn Bysedd y Cŵn Plas Tan y Bwlch Swyddfa APCE Enillwyr Ysgol Craig y Deryn Canolfan Betws y Coed Torri'r Gacen Twm Elias a Shirley Williams Dr Dafydd Gwyn Book Guided walk with Andrew Weir Y Gacan Agor Arddangosfa Gerald a Malo Gwaith ar y llwybrau Helen Pye Gwirfoddolwyr Gwirfoddolwyr Yr Wyddfa Emyr Williams Swyddfa APCE Awel Gruffydd Llyn Mair Plas Tan y Bwlch Plas Tan y Bwlch 2 Plas Tan y Bwlch 3 Y Gadair Ddu / The Black Chair Yr Ysgwrn Yn y tywyllwch Planning Fenws (© SNPA) Google Trekker Gwesty Dewi Sant Harlech 1 Gwesty Dewi Sant Harlech 2

Nodyn i Olygyddion

Dim

Tŷ Cipar, Llyn Conwy (© Keith O’Brien)

Llyn Mymbyr (© Steve Peak)

Dave Padley yn dangos sut i hollti coes ar gyfer eu plygu / Dave Padley demonstrating how to split trees for hedge laying (© APCE/SNPA)

Dysgu Plygu / Learn to Hedge Lay (© APCE/SNPA)

Dysgu Plygu / Learn to Hedge Lay (© APCE/SNPA)

Y Gadair Ddu (© APCE/SNPA)

Y Gadair Ddu (© APCE/SNPA)

Yr Ysgwrn (© APCE/SNPA)

Gwifrau Trydan y Grid Cenedlaethol / National Grid Power Lines (© APCE/SNPA)

Plas Tan y Bwlch (© APCE/SNPA)

Ysgol Garndolbenmaen yn plannau eu coeden (© APCE)

Grŵp Eco Ysgol Eifionydd (© APCE)

Ysgol y Garreg Green Council (© SNPA)

Cover of EryriSnowdonia1516 mag

Bwlch Glas @SNPA

Zig Zags/Llwybr y Mul @SNPA

Helen Pye @SNPA

Ysgol Craig y Deryn

Logo RTPI

Disgyblion Tŷ Meiriom, Dolgellau (© APCE)

Gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri yn helpu llynedd ar un o ddiwrndoau Gwarchod Mynydd.

Graffiti Llanberis

Ochr yr adeilad ar ôl y gwaith

Ochr yr adeilad cyn y gwaith

Blaen yr adeilad ar ôl y gwaith

Blaen yr adeilad cyn y gwaith

Hafod y Bryn

Hafod y Bryn

Hafod y Bryn

Yr Ysgwrn

Tu mewn i'r Ysgwrn

Maes Parcio

Yr Ysgwrn - Cynllun

Coeden Hances Boced

Coeden Hances Boced

Plas Tan y Bwlch

Hafod Eryri

Llanbedr

Penmaen - hen

Penmaen - newydd

llysiau'r Dial

Llysiau'r Dial

Disgyblion o Ysgol Bontddu yn helpu creu'r ardd newydd @APCE

Plant yn helpu'r Warden, Rhys Gwynn @APCE

Paractoi ar gyfer y plannu @APCE

Planhigion i'w plannu @APCE

In front of the Signal Box

Defaid @APCE

Sioe Bioamrywiaeth

Sioe Bioamrywiaeth

Sioe Bioamrywiaeth

Sioe Bioamrywiaeth

Bysedd y Cŵn

Bysedd y Cŵn

Bysedd y Cŵn

Plas Tan y Bwlch

Swyddfa APCE

Manylion y llun: O’r chwith I’r dde, Geraint Roberts (pensaer), Phil Williams (Is Lywydd RTPI) a Huw Roberts, APCE.

Ysgol Craig y Deryn

Canolfan Betws y Coed

Torri'r Gacen

Twm Elias a Shirley Williams

Dr Dafydd Gwyn

Book

Guided walk with Andrew Weir

Y Gacan

Agor arddangosfa

Gerald a malo

gwaith ar y llwybrau

Helen Pye

Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr

Snowdon

Emyr Williams

Swyddfa APCE

Awel Gruffydd

Llyn Mair

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch 2

Plas Tan y Bwlch 3

Y Gadair Ddu / The Black Chair

Yr Ysgwrn

Yn y tywyllwch

Planning

Fenws (© SNPA)

Y Warden Rhys Wheldon Roberts yn defnyddio’r Trekker. (© APCE)