Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cofiwch eich Golau

Printio

26 Hydref 2015

Wrth i’r clociau droi ‘nôl a phobl yn manteisio ar wyliau hanner tymor, tywydd sych a’r cyfle i gerdded, mae MynyddaDiogel am atgoffa cerddwyr i gymryd gofal wrth fentro i’r mynyddoedd.

Mae diwedd Hydref a dechrau Tachwedd yn gyfnod prysur yn Eryri wrth i ymwelwyr a thrigolion fanteisio ar wyliau hanner tymor. Fodd bynnag, mae’r diwrnodau’n byrhau, mae’n tywyllu’n gynharach, a hynny hyd yn oed cyn i ni droi’r clociau yn ôl ar ddydd Sul, y 25ain o Hydref.

Phil Benbow, Cadeirydd Partneriaeth MynyddaDiogel sy’n esbonio ymhellach:

“Mae cynnydd sylweddol yn y nifer o alwadau i dimoedd achub pan fo’r clociau’n cael eu troi ‘nôl pan fo pobl gael eu dal wrth i olau dydd fyrhau. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n bwysig cario fflach lamp sy’n gweithio, hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu dychwelyd cyn iddi dywyllu, a pheidiwch â dibynnu ar eich ffôn symudol a’r tîm achub i’ch tynnu chi o drybini.

Felly, cyn mentro i’r mynyddoedd yn ystod yr wythnosau nesaf, mae gan MynyddaDiogel bum neges bwysig i gerddwyr:

  1. Paratowch yn ofalus - mynnwch fod yr offer cywir gennych ar gyfer y sefyllfaoedd gorau a’r gwaethaf. Bydd angen map a chwmpawd, bwyd a diod, chwiban, cit cymorth cyntaf a ffôn symudol â batri llawn arnoch.
  2. Edrychwch ar y rhagolygon tywydd diweddaraf a’r wybodaeth am amodau dan draed. Gwiriwch ragolygon Tywydd Mynydd Swyddfa’r Met am Eryri cyn i chi fentro allan a byddwch yn barod i droi yn ôl os yw’r tywydd yn gwaethygu - bydd y mynyddoedd yn parhau i fod yma i chi eu mwynhau y tro nesaf y dowch yma.
  3. Gwisgwch yn addas. Gall y tywydd a’r tymheredd newid yn sylweddol rhwng troed y mynydd a’r copa. Bydd angen esgidiau cerdded cryf arnoch, sawl haen o ddillad gan gynnwys rhai cynnes, menig, het, a siaced a throwsus sy’n dal dŵr.
  4. Cynlluniwch eich taith. Cyn dechrau, cynlluniwch eich taith yn ofalus a gofynnwch am gyngor lleol. Mynnwch fap a chwmpawd a sicrhewch eich bod yn gwybod sut i’w defnyddio, dewiswch lwybr sy’n addas ar gyfer eich profiad a’ch lefel ffitrwydd chi a’ch grŵp. Ceisiwch ddarganfod pa mor hir ddylai’r daith gymryd i’w cherdded a phryd fydd hi’n tywyllu.
  5. Byddwch yn ymwybodol o’ch gallu - er bod modd mwynhau, gall fynd allan i’r mynyddoedd fod yn waith caled - heriwch eich hun ond byddwch yn ymwybodol o lefelau ffitrwydd a phrofiad y grŵp cyfan - nid dim ond ffitrwydd chi’ch hun.

Felly, wrth i’r dyddiau fyrhau ac wrth i glociau gael eu troi ‘nôl, mae hi’n hanfodol bwysig i gerddwyr baratoi’n drwyadl cyn mynd i gerdded yn y mynyddoedd.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Partneriaeth MynyddaDiogel yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, 22sq C-Flight RAF, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Plas y Brenin (y Ganolfan Fynydd Genedlaethol), Cyngor Mynydda Prydeinig, Hyfforddiant Arweinydd Mynydd (Cymru, y Swyddfa Dywydd ac Eryri Bywiol, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, drwy Chwaraeon Cymru.
  2. Llun: © John Grisdale