Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwaith Maes Archaeolegol Prifysgol Sheffield

Printio

20 Ebrill 2018

Mae Tomos Jones ein Archaeolegydd wedi bod yn cefnogi staff a myfyrywyr o Brifysgol Sheffield gyda'u gwaith maes yn nyffryn Dysynni.

Mae timau astudio o Brifysgol Sheffield wedi bod yn astudio yn yr ardal yma o Eryri ers 2014 bellach ac o ganlyniad i hyn mae gwaith o safon uchel wedi ei gynhyrchu sydd wedi gwella ein deallusrwydd o olion archeolegol llefydd megis  Bryncrug, Llanegryn ac Abertrinant. 

Mae'r gwaith yn cynnwys elfennau o arolygion geoffisegol, topograffeg a samplau craidd, er enghraifft edrych ar batrymau caeau a lefel y môr yn y gorffennol ac arsylwi ar newidiadau strwythur pentrefi'r ardal. Mae hyn yn gyfraniad gwerthfawr at ein astudiaethau newid hinsawdd ac yn magu ein dealltwriaeth o'n treftadaeth.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim