Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Disgyblion Lleol yn Gwella’r Amgylchedd.

Printio

1 Ebrill 2015

Ddydd Iau, Mawrth 26, plannwyd 11 o goed parcdir newydd ar gyrion Dolgellau, diolch i ddisgyblion Tŷ Meirion yn Ysgol y Gader a staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Am flynyddoedd lawer bu coed parcdir ar safle caeau cwmni Farmers Marts Dolgellau, ond yn raddol, gydag amser, diflannodd y coed.

Ar ran yr Awdurdod, dywedodd Pennaeth y Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth, Rhys Owen,

“Mi hoffwn i ddiolch i Farmers Marts am neilltuo’r safle yma ar gyfer plannu’r coed. Mae’n gyfle arbennig i ni gyflwyno’r hen nodweddion yn ôl i’r tirlun ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â chynnig buddiannau ymarferol wrth gwrs.

Oherwydd gwaith y disgyblion, bydd y coed newydd yn arafu llif y dŵr i’r gorlifdir, fydd yn ei dro yn gwella’r pridd, a bydd y coed hefyd yn rhoi cysgod da i’r anifeiliaid fydd yn cael eu cadw yno gan y cwmni ocsiwn. Diolch hefyd i’r contractiwr lleol, Dei Roberts Pen Lon o’r Bala am y gwaith ffensio. Ond diolch yn arbennig i ddisgyblion Ysgol y Gader am eu holl waith caled. Ymhen blynyddoedd i ddod, bydd y coed maen nhw wedi eu plannu heddiw yn eu hatgoffa o’r diwrnod yma a’r cyfraniad pwysig maen nhw wedi ei wneud i warchod bioamrywiaeth yr ardal.”

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fu’n gyfrifol am gyflenwi’r coed.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim