Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Peli Tylluannod a'r Sêr yn Cyffroi Plant Eryri

Printio

16 Mehefin 2015

Dros gyfnod o bythefnos, mae dros 300 o ddisgyblion ysgolion Eryri yn cael cyfle i ddysgu mwy am bwysigrwydd awyr dywyll i bobl a chreaduriaid wrth i Sioe Bioamrywiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol deithio o gwmpas Eryri.

Wrth i’r Awdurdod baratoi ei gais am Statws Gwarchodfa Awyr Dywyll, mae Sioe Bioamrywiaeth eleni yn cynnig gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ddysgu mwy am fywyd tylluanod, gwyfynod, cymharu pŵer bylbiau amgylcheddol gyfeillgar ynghyd â chael profiad o ymweld â’r gofod!

Gwasanaeth Addysg a Chyfathrebu’r Awdurdod sydd wedi trefnu’r digwyddiadau mewn cydweithrediad â staff Adran Amaeth a Chadwraeth yr Awdurdod, Techniquest, a’r adarwr Geraint Williams.

Dywedodd Angharad Harris, Swyddog Addysg Uwchradd yr Awdurdod,

“Mae sioe deithiol fel hon yn gyfle i greu gwyddoniaeth fyw, a chysylltu gwersi’r labordy gyda’r ddaear fyw sydd o’n hamgylch. Gobeithio bydd y profiad o adnabod gwyfynod, dadansoddi peli tylluanod a chymharu pŵer bylbiau amgylcheddol gyfeillgar er enghraifft, yn brofiadau fydd yn aros yng nghof y plant am beth amser.”

Ychwanegodd Gwenfair Glyn, Dirprwy Cynradd Ysgol Hyddgen,

“Carwn ddiolch i Awdurdod y Parc am drefnu’r diwrnod. Roedd yma amrywiaeth o brofiadau ardderchog i ddisgyblion Blwyddyn 6 a 7, ac roedd nifer fawr ohonynt yn llawn cyffro yn dilyn y digwyddiad. Braf hefyd oedd medru croesawu disgyblion Ysgol Carno atom a chael rhannu’r profiad o ddysgu mwy am wyfynod, tylluanod, ystlumod a phwysigrwydd tywyllwch.  

Bydd y cais am Statws Gwarchodfa Awyr Dywyll yn cael ei gyflwyno i’r Sefydliad Awyr Dywyll Rhyngwladol o fewn yr wythnosau nesaf. Mae modd i athrawon gael copi o’r arbrofion drwy ebostio addysg@eryri-npa.gov.uk.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Manylion y llun: Disgyblion o ysgolion cynradd Eryri yn mwynhau’r Sioe Bioamrywiaeth eleni.
  2. Eleni mae’r Sioe Bioamrywiaeth yn ymweld ag Ysgol Bro Hyddgen, Ysgol y Moelwyn a bydd yn ymweld ag Ysgol Dyffryn Nantlle (Canolfan Bro Silyn, Penygroes) ddydd Mawrth, Mehefin 16eg.
  3. Lansiwyd Wythnos Bioamrywiaeth Cymru yn wreiddiol yn 2002 gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ac ers hynny, mae’r wythnos wedi tyfu yn ei phoblogrwydd gyda channoedd o weithgareddau yn cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru