Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Un o Goed Prydferthaf y Byd yn Blodeuo ym Mhlas Tan y Bwlch

Printio

11 Mai 2015

Mae gwanwyn oer a chynnar ynghyd ag Ebrill braf a chynnes wedi achosi i un o'r coed prydferthaf yn y byd, sef y Goeden Hances Boced, y Davidia involucrata, i gynhyrchu arddangosfa ysblennydd o flodau, yng ngerddi Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.

Pan fydd yn ei blodau, hon yn ôl llawer, yw coeden flodeuol brydferthaf y byd. Darganfuwyd y Goeden Hances Boced (neu’r Goeden Gadach Boced), yn tyfu'n wyllt yn Tsieina tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Anfonwyd yr hadau yn ôl i'r DU drwy’r casglwr planhigion Fictoraidd Ernest Wilson yn 1901 a phan flodeuodd ym Mhrydain am y tro cyntaf, ni allai meithrinfa bwysicaf y cyfnod, (meithrinfa Veitch o Chelsea a Chaerwysg) ymateb i’r galw am y planhigyn.

Planwyd un o'r coed Hances Boced cyntaf ym Mhrydain yng ngerddi Fictoraidd hardd Plas Tan y Bwlch, sef Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri bellach, ar gyrion Maentwrog. Y goeden hon, un o’r mwyaf o’i bath yn y DU ac sy’n sefyll dros 50 troedfedd, sy’n llawn blodau ysblennydd ar hyn o bryd.

"Mae pob cangen yn llwythog o flodeulenni gwyn mawr sy'n siffrwd fel hancesi yn yr awel", meddai Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch, Andrew Oughton. "Bûm yn gweithio yma ers dros 20 mlynedd a dydw i erioed wedi gweld y goeden mor doreithiog â hyn yn ei blodau. Mae’n gwbl syfrdanol".

Rhagwelir y bydd y goeden yn ei blodau tan ddiwedd y mis a bydd y gerddi ar agor bob dydd o 10:00-17:00 i ymwelwyr eu mwynhau.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Cafodd y gerddi, sydd hefyd yn Dirwedd Restredig Gradd II Hanesyddol, eu difrodi'n ddifrifol ym mis Chwefror 2014 pan chwipiodd stormydd garw gornel ogledd-orllewin Cymru.
  2. Mae'r gwaith o glirio'r difrod bellach wedi dod i ben a chynllun adfer ac ail-blannu mewn llaw. Golyga hyn blannu bron i ddwy fil o blanhigion a choed newydd  a all gymryd hyd at dair blynedd i'w gwblhau, Y nod yn y pen draw yw sicrhau fod y gerddi yn cael eu hadfer i'w cyn ogoniant, ac yn cael eu hail-sefydlu mewn ffordd fydd yn caniatáu i genedlaethau o ymwelwyr eu mwynhau yn y dyfodol.
  3. Gellir gweld y diweddaraf am y gwaith adfer ar flog Plas Tan y Bwlch, http://gerddiplas.tumblr.com.
  4. Ceir mynediad i'r gerddi ar yr A487 dair milltir i'r dwyrain o Benrhyndeudraeth. Cod Post ar gyfer Sat Nav: LL41 3YU