Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gerddi'n YmBINCio

Printio

18 Mehefin 2015

Un o ganlyniadau annisgwyl y stormydd a ddioddefodd Plas Tan y Bwlch ym mis Chwefror y llynedd, yw’r ffrwydrad mawr o fysedd y cŵn sydd wedi ymddangos yn y gerddi Fictoraidd.

Brodor o Ynysoedd Prydain yw Bysedd y Cŵn, y Digitalis purpurea, ac mae’n tyfu'n dda mewn pridd sydd wedi ei aflonyddu neu yn yr awyr agored, sef yr union beth sydd wedi digwydd ym Mhlas Tan y Bwlch, Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog. 

Ym mis Chwefror 2014, difrodwyd yn helaeth rannau o Erddi a Thirwedd Restredig Gradd II Hanesyddol y Plas pan chwipiodd stormydd garw,  gan gynnwys gwyntoedd dros 100m.y.a.  gornel ogledd-orllewin Cymru. O ganlyniad, mae hadau bysedd y cŵn, a fu’n segur am flynyddoedd am fod yr ardd yn rhy gysgodol, yn sydyn yn cael gweld golau'r haul wedi i’r coed ddisgyn a’r pridd symud wrth i’r gwaith clirio fynd rhagddo.

Dywedodd Andrew Oughton, Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch,

 "Mae hi wir yn olygfa syfrdanol. Mae'n rhaid bod miloedd o’r blodau pinc-borffor hyn ar hyd a lled yr ardd ac mae'n edrych yn hollol hyfryd."

Mae’r gwaith o adfer ac ail-blannu’n yr ardd bellach wedi dechrau, ond bydd yn cymryd hyd at bum mlynedd i'w gwblhau. Mae cannoedd o blanhigion a choed newydd wedi eu plannu eisoes, ond mae gweld cymaint o fysedd y cŵn yn y gerddi wedi bod yn syndod i bawb.

Os yw ymwelwyr am brofi’r rhyfeddod hardd hwn, rhaid gweithredu’n gyflym cyn i’r blodau ddiflannu a marw. Erbyn diwedd mis Mehefin bydd lliwiau llawer o'r blodau wedi pylu. Mae'r gerddi ar agor bob dydd o 10:00-17:00 a’r Ystafell De o 11:00-16:00 ar gyfer panad a chacan gartref haeddiannol ar ôl taith drwy'r gerddi.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Plas Tan y Bwlch ar yr A487, dair milltir i'r dwyrain o Benrhyndeudraeth. Cod Post gyfer Sat Nav: LL41 3YU.
  2. Rhai o enwau eraill ar fysedd y cŵn yn y Gymraeg yw Bysedd Cochion, Bysedd Ellyllon, Gwniadur Mair, Maneg y Forwyn